INICIAR SESIÓN

Atención a persoas en situación de dependencia

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: Medio
Horas: 2000
Código: MSSC01
        
Oferta formativa:
 
Modalidade réxime ordinario: Todos os módulos se distribúen en dous cursos académicos en horario de mañá (De 8:30h  a 15:00h)
Modalidade modular: Cursando módulos seleccionados polo alumnado en horario de tarde (De 16:00h a 22:30h)
Modalidade semi-presencial e a distancia: Cursando módulos seleccionados polo alumnado a distancia. Titorías e exámenes en horario de tarde (De 16:00 a 22:30h)Que se aprende a facer?
Atender as persoas en situación de dependencia no ámbito domiciliario e institucional, co fin de manter e mellorar a súa calidade de vida, realizando actividades asistenciais e non asistenciais, psicosociais e de apoio á xestión doméstica, aplicando medidas e normas de prevención e seguridade, e derivándoas a outros servizos en caso necesario.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector de servizos ás persoas, de carácter asistencial, psicosocial e de apoio á xestión doméstica.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios, coidador/ora en centros de atención psiquiátrica, xerocultor/ora, gobernante/a esubgobernante/a de persoas en situación de dependencia en Institucións, auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade, auxiliar de axuda a domicilio, asistente de atención domiciliaria, traballador/ora familiar, auxiliar de educación especial, asistente persoal, teleoperador/ora de teleasistencia.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Apoio domiciliario  240
Atención e apoio psicosocial  240
Atención sanitaria  213
Características e necesidades das persoas en situación de dependencia  160
Formación e orientación laboral  107
Apoio á comunicación  87
Atención hixiénica  87
Destrezas sociais  123
Empresa e iniciativa emprendedora  53
Formación en centros de traballo  410
Organización da atención ás persoas en situación de dependencia  123
Primeiros auxilios  53
Teleasistencia  104

 

Que título se obtén?
Técnico en atención a persoas en situación de dependencia