Horarios espello 2020-21

 

Publicados os horarios espello, que corresponde ao 60% de atención telemática ao alumnado no caso de corentena dun grupo ou confinamento total, segundo o Plan de aula virtual.
Respétase a carga lectiva de cada módulo. O 40% restante da carga lectiva destinarase a realizar tarefas por parte do alumnado.

Ligazón