INICIAR SESIÓN

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS - INFORMACION

O proceso de acreditación de competencias ten como obxecto  recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.  
Para máis información, consultar a seguinte ligazón:  http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion

Folleto informativo 

NORMATIVA

ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.