INICIAR SESIÓN

PROBAS LIBRES

PROBAS LIBRES - NOVAS

 

Información importante: xornada de acollemento e modelo de solicitude de matrícula

Xornada de acollemento

Modelo matrícula

 

Programacións e horarios das probas

FAMILIA DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

CICLOS MEDIOS

CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CICLOS SUPERIORES

CS EDUCACIÓN INFANTIL

CS INTEGRACIÓN SOCIAL

CS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

CS MEDIACIÓN COMUNICATIVA

FAMILIA DE SANIDADE

CICLOS MEDIOS

CM EMERXENCIAS SANITARIAS

CM FARMACIA E PARAFARMACIA

CICLOS SUPERIORES

CS AUDIOLOXÍA PROTÉSICA

CS PRÓTESES DENTAIS

CS IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR

CS LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO

CS ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITODIAGNÓSTICO

CS RADIOTERAPIA E DOSIMETRÍA

CS DOCUMENTACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIAS

CS HIXIENE BUCODENTAL

 

 Listaxe de solicitudes definitiva e listaxe de 1ª adxudicación

Listaxe de primeira adxudicación

Listaxe de solicitudes

 

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para as probas libres para a obtención de titulos de FP (LOE).

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para as probas libres para a obtención de titulos de FP (LOE).
Período de reclamación: do día 7 ao 9 de maio ata as 13.00 horas, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Listaxes provisionais

Máis información: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/27705

 

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018/2019

Prazo presentación solicitudes: 15 ao 30 de abril ás 13 h.

PROBAS LIBRES - INFORMACION

•    TÍTULOS LOE
As probas libres teñen por finalidade, permitir que ás persoas participantes obteñan directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sen necesidade de acudir a clase, e presentándose a exámes teóricos e prácticos onde demosten ter alcanzados os obxectivos do currículo correspondente.
Para máis información consultar a seguinte ligazón:

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual.


•    TÍTULOS EXTINGUIDOS LOXSE
Estas probas van dirixidas ao alumnado que cursou os seus estudos ao abeiro dos títulos LOXSE,  e que neste momento deixaron de impartirse debido á implantación dos novos títulos LOE, co obxecto de posibilitar que estas persoas poidan acabar os seus estudos e obter a titulación.

Todos os módulos dos ciclos formativos extinguidos, agás o módulo de FCT, poderán ser avaliados por esta vía. O alumnado disporá de dúas convocatorias, que terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do ciclo formativo.