INICIAR SESIÓN

PROBAS LIBRES

PROBAS LIBRES - NOVAS

 

PROBAS LIBRES 20-21

Cualificacións finais

Publicadas as cualificacións finais.

Ligazón.

 

Resultados 2ª parte proba

Publicados os resultados da 2ª parte da proba.

Ligazón.

 

Resultados 1ª parte proba

Publicados os resultados da 1ª parte da proba.

Ligazón.

 

Xornada de acollemento. Distribución horaria por letra do 1º apelido

MÉRCORES 2 de xuño
Lugar: Salón de Actos
Horario:

  • 10:30 persoas con primeiro apelido do A ao L.
  • 12:30 persoas con primeiro apelido do M ao Z.

IMPORTANTE! Será obrigatoria a presentación con DNI

Plano Ubicación Entradas e Puntos de encontro

PLANO UBICACIÓN ENTRADAS E PUNTOS ENCONTRO PL

Prazas liberadas

Pódese consultar a dispoñibilidade de prazas vacantes clasificadas por centro na seguinte ligazón.

O período de matrícula en prazas liberadas é dende as 9:00 horas do 21 de maio ata as 13:00 horas do 31 de maio de 2021.
A matrícula realizarase por estrita orde de chegada ao centro de matrícula.

 

Xornada de acollemento

A xornada de acollemento das Probas Libres LOE terá lugar o MÉRCORES 2 de xuño ás 10:30 horas e 12:30 no salón de actos do CIFP Anxel Casal-Monte Alto.

INFORMACIÓN XORNADA ACOLLEMENTO 20 21

Horarios das probas

Publicados os horarios das probas libres.

Ligazón.

 

Instrucións matrícula

Formalización de Matrícula Probas Libres 2020 2021solicitude matricula praza adxudicada proba libre 2020 2021 vf

 

Listaxe da 1ª adxudicación ordinaria

Publicada a listaxe da 1ª adxudicación ordinaria

Ligazón.

 

Listaxe definitiva solictudes 

Publicada a listaxe definitiva de solicitudes de probas libres.

Ligazón.

 

Programacións e horarios das probas libres

FAMILIA DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

CICLOS MEDIOS

CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CICLOS SUPERIORES

CS EDUCACIÓN INFANTIL

CS INTEGRACIÓN SOCIAL

CS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

CS MEDIACIÓN COMUNICATIVA

FAMILIA DE SANIDADE

CICLOS MEDIOS

CM EMERXENCIAS SANITARIAS

CM FARMACIA E PARAFARMACIA

CICLOS SUPERIORES

CS AUDIOLOXÍA PROTÉSICA

CS IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR

CS LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO

CS ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITODIAGNÓSTICO

CS RADIOTERAPIA E DOSIMETRÍA

CS DOCUMENTACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIAS

CS HIXIENE BUCODENTAL

CS PRÓTESES DENTAIS

CS QUÍMICA E SAÚDE AMBIENTAL

 

Listaxes provisionais de solicitudes de probas libres

Pubicadas listaxes provisionais de solicitudes de probas libres

Ligazón.

 

Prazo solicitudes admisión

Aberta o prazo de solicitudes de admisión para as Probas Libres 20-21.

Do 19 ao 30 de abril de 2021 ata as 13:00 h.

Mais información.

 

Calendario proceso de admisión probas libres

calendario probas libres 2020 2021 vf 2

 

PROBAS LIBRES - INFORMACION

•    TÍTULOS LOE
As probas libres teñen por finalidade, permitir que ás persoas participantes obteñan directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sen necesidade de acudir a clase, e presentándose a exámes teóricos e prácticos onde demosten ter alcanzados os obxectivos do currículo correspondente.
Para máis información consultar a seguinte ligazón:

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual.


•    TÍTULOS EXTINGUIDOS LOXSE
Estas probas van dirixidas ao alumnado que cursou os seus estudos ao abeiro dos títulos LOXSE,  e que neste momento deixaron de impartirse debido á implantación dos novos títulos LOE, co obxecto de posibilitar que estas persoas poidan acabar os seus estudos e obter a titulación.

Todos os módulos dos ciclos formativos extinguidos, agás o módulo de FCT, poderán ser avaliados por esta vía. O alumnado disporá de dúas convocatorias, que terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do ciclo formativo.