INICIAR SESIÓN

PROBAS LIBRES

 

22/06/2017 Publicación das cualificacións finais probas libres LOE E LOXSE

Cualificacións finais LOE

Cualificacións finais LOSXE

 

20/06/2017 Publicación das cualificacións da segunda parte das probas libres de títulos LOE

Publícase a cualificación da segunda parte das probas libres LOE 

Acceso ao documento 

 

09/06/2017 Publicación das cualificacións da primeira parte das probas libres de títulos LOE

Publícase a cualificación da primeira parte das probas libres LOE

Acceso ao documento 

 

23/05/2017 Publicación das programacións, horarios e aulas onde se realizarán as probas libres para obtención de títulos extinguidos LOXSE

Horarios e aulas Laboratorio

Horarios e aulas Imaxe para o Diagnóstico

Programacións

IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO 

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

 

19/05/2017 Listaxe definitiva persoas admitidas probas libres títulos extinguidos LOXSE 2ª convocatoria maio 2017

 Listaxe definitiva admitidos

 

15/05/2017 Listaxe provisional persoas admitidas probas libres títulos extinguidos LOXSE 2ª convocatoria maio 2017

Listaxe provisional admitidos

 

15/05/2017 Publicada a 1ª listaxe de adxudicación ordinaria por centro e ciclo para probas libres títulos LOE

1ª adxudicación probas libres LOE 2017

 

12/05/2017 Publicación das listaxes definitivas de admitidos probas libres títulos LOE, xornada de acollemento e programacións, horarios e aulas das probas

Publicada a listaxe definitiva de admitidos na convocatoria de probas libres para a obtención de ciclos formativos LOE, curso 2016-2017

Listaxes definitivas admitidos probas libres LOE 2017

Información sobre a xornada de acollemento (orde 5 de abril de 2013): Xornada de acollemento

IMPRESO SOLICITUDE DE MATRÍCULA

 

PROGRAMACIÓNS, HORARIOS E AULAS DAS PROBAS 

FAMILIA DE SANIDADE

Ciclos superiores:

ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITODIAGNÓSTICO

AUDIOLOXÍA PROTÉSICA

DOCUMENTACIÓN SANITARIA

HIXIENE BUCODENTAL

IMAXEN PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR

LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO

PRÓTESES DENTAL

RADIOTERAPIA E DOSIMETRÍA

Ciclos medios

EMERXENCIAS SANITARIAS

FARMACIA E PARAFARMACIA

 

FAMILIA DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

Ciclos superiores

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

EDUCACIÓN INFANTIL

INTEGRACIÓN SOCIAL

MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Ciclos medios

ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

 

Máis información 

 

05/05/2017 Publicación das listaxes provisionais de admitidos probas libres títulos LOE

Publicada a listaxe provisional de admitidos na convocatoria de probas libres para a obtención de ciclos formativos LOE, curso 2016-2017.

Prazo de reclamación desde o 5 de maio ata as 13:00 horas do 9 de maio de 2017. 

A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a solicitude.

Acceso ao documento

Máis información

 

04/05/2017 Convocatoria probas libres títulos extinguidos LOXSE

Prazo de presentación de solicitudes do 5 ao 15 de maio de 2017

Máis información:

Instrucións

Anexo I

Ligazón á páxina da Consellería

 

05/04/2017 Convocatoria de probas libres para a obtención de títulos de ciclos formativos LOE. Curso 2016 -17 

Información sobre probas libres: acceso ao documento

Anexo I: solicitude de admisión

Modelo certificación actividades desenvolvidas na empresa

Documento resumo

 

•    TÍTULOS LOE
As probas libres teñen por finalidade, permitir que ás persoas participantes obteñan directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sen necesidade de acudir a clase, e presentándose a exámes teóricos e prácticos onde demosten ter alcanzados os obxectivos do currículo correspondente.
Para máis información consultar a seguinte ligazón:

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual


•    TÍTULOS EXTINGUIDOS LOXSE
Estas probas van dirixidas ao alumnado que cursou os seus estudos ao abeiro dos títulos LOXSE,  e que neste momento deixaron de impartirse debido á implantación dos novos títulos LOE, co obxecto de posibilitar que estas persoas poidan acabar os seus estudos e obter a titulación.

Todos os módulos dos ciclos formativos extinguidos, agás o módulo de FCT, poderán ser avaliados por esta vía. O alumnado disporá de dúas convocatorias, que terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do ciclo formativo

 

•    Probas libres de títulos extinguidos LOXSE 2016. 1ª Convocatoria. Relación definitiva de persoas admitidas. Publicada a relación definitiva de persoas admitidas nas Probas Libres de Títulos Extinguidos LOXSE 1ª Convocatoria Setembro 2016. CIFP Anxel Casal-Monte Alto. (Acceso o documento)

•    Probas libres de títulos extinguidos LOXSE 2016 1ª convocatoria: Relación provisional de persoas admitidas. Publicada a relación provisional de persoas admitidas nas Probas Libres de Títulos Extinguidos LOXSE 1ª Convocatoria Setembro 2016. CIFP Anxel Casal-Monte Alto. (Acceso o documento)

•    Probas libres de títulos extinguidos LOXSE 2016.  Publicada a Orde do 2 de maio de 2016 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. Consultar no enlace: Requisitos das persoas solicitantes, Documentación a presentar, Prazos e lugares de presentación. Códigos dos Ciclos ofertados. (Resumo)


-Primeira convocatria: do 5 ao 15 de xullo de 2016. Publicaranse a finais de xuño: a estrutura da proba, o procedemento e os criterios de avaliación de cada módulo. As probas desenvolveranse a primeiros de setembro.

-Segunda convocatoria: do 5 ao 15 de maio de 2017

-Anexo I de solicitude.