INICIAR SESIÓN

PROBAS LIBRES

PROBAS LIBRES - NOVAS

 

21/06/2018 Cualificacións segunda parte  e cualificacións finais das probas libres para a obtención de títulos de FP (LOE)

Cualificacións segunda parte probas libres

Cualificacións finais probas libres

 

08/06/2018 Cualificacións primeira parte das probas libres para a obtención de títulos de FP (LOE) 

Publícanse as cualificacións da primeira parte das probas libres:

Cualficacións probas libres

 23/05/2018 Prazas vacantes en probas libres para a obtención de títulos FP (LOE)

Publicadas a prazas vacantes de probas libres.

As persoas interesadas, que cumpran os requisitos de acceso indicados na Orde do 5 de abril de 2013, poderán matricularse en calquera dos módulos dos ciclos con prazas vacantes. O período de matrícula do curso 2017/2018 é desde as 9:00 horas do 23 de maio ata as 13:00 horas do 31 de maio de 2018. A matrícula realizarase por estrita orde de chegada.

Pódese consultar a dispoñibilidade de prazas vacantes durante o período de matrícula na seguinte listaxe. Esta é unha listaxe dinámica cun tempo de actualización de 5 minuto.

Ligazón ás vacantes

 

15/05/2018 Listaxes definitivas de solicitudes e listaxe de persoas adxudicadas.

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluidas e listaxe de adxudicacións de probas libres. Quen teña adxudicación, poderá matricularse entre o 15 e o 21 de maio ás 13 horas.
IMPORTANTE VALIDACIÓNS
As convalidacións de módulos profesionais, solicitadas durante o proceso de probas para a obtención de títulos de formación profesional (probas libres de títulos LOE), nas que a competencia para resolver sexa do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte non poderán ser tramitadas.No resto de solicitudes de convalidación validará a dirección do centro.

Listaxe definitiva solicitudes admitidas

Listaxe de adxudicacións

 

14/05/2018 Programacións, horarios e aulas para as probas libres 2017-2018

Publícanse as programacións, horarios e aulas para a realización das probas libres do curso 2017-2018, así como información importante sobre a xornada de acollemento: 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE A XORNADA DE ACOLLEMENTO: 

Xornada de acollemento

PROGRAMACIÓNS, HORARIOS E AULAS

FAMILIA DE SANIDADE

Ciclos grao superior

Ciclos grao medio

FAMILIA SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

Ciclos de grao superior

Ciclos de grao medio

 08/05/2018 Instrucións para formalizar matrícula e formulario de solicitude para as probas libres 2017-2018

Achégase o formulario de solicitude de matrícula e instrucións para a formalización da mesma, para aquelas persoas que teñan praza adxudicada no procedemento de probas libres 2017-2018

Instrucións

Solicitude de matrícula

 

04/05/2018 Listaxe provisional solicitudes admitidas e excluídas probas libres 2017-2018

Publicadas as as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas de probas libres:

Listaxes

Máis información en http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual?.

 

16/04/2018 Convocatoria probas libres LOE curso 2017-2018

Aberto o prazo de presentación de solicitudes: do 17 ao 30 de abril ata as 13:00 h.

-Solicitude de admisión (anexo I)
-Certificación da empresa en que adquirira a experiencia laboral (anexo II)
-Información
-Calendario
-Códigos ciclos.

Máis información en:
http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

PROBAS LIBRES - INFORMACION

•    TÍTULOS LOE
As probas libres teñen por finalidade, permitir que ás persoas participantes obteñan directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sen necesidade de acudir a clase, e presentándose a exámes teóricos e prácticos onde demosten ter alcanzados os obxectivos do currículo correspondente.
Para máis información consultar a seguinte ligazón:

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual.


•    TÍTULOS EXTINGUIDOS LOXSE
Estas probas van dirixidas ao alumnado que cursou os seus estudos ao abeiro dos títulos LOXSE,  e que neste momento deixaron de impartirse debido á implantación dos novos títulos LOE, co obxecto de posibilitar que estas persoas poidan acabar os seus estudos e obter a titulación.

Todos os módulos dos ciclos formativos extinguidos, agás o módulo de FCT, poderán ser avaliados por esta vía. O alumnado disporá de dúas convocatorias, que terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do ciclo formativo.