INICIAR SESIÓN

Dietética

Familia:Sanidade
Sistema educativo:LOXSE
Grao:Superior
Horas:2000
Código:S19003
Oferta en réxime ordinario: Todos os módulos se distribúen en dous cursos académicos en horario de mañá (De 8:30h a 15:00h)


 

Que se aprende a facer?
Elaborar dietas adaptadas a persoas e/ou colectivos e controlar a calidade da alimentación humana analizando os seus comportamentos alimentarios e as súas necesidades nutricionais, así como programar e aplicar actividades educativas que melloren os hábitos de alimentación da poboación, baixo a supervisión correspondente.

 

Onde se realiza o traballo?
Organización e xestión da súa unidade ou gabinete de traballo, prestación de servizos, control de calidade e educación sanitaria.

 

En que postos de traballo?
Dietista. Técnico en dietética e nutrición. Responsable de alimentación en empresas de cátering. Técnico en hixiene dos alimentos. Consultor en alimentación. Educador sanitario.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Alimentación equilibrada 290
Control alimentario 185
Dietoterapia 220
Educación sanitaria e promoción da saúde 130
Fisiopatoloxía aplicada á dietética 215
Formación e orientación laboral 55
Formación en centros de traballo 380
Horas á disposición do centro 80
Microbioloxía e hixiene alimentaria 220
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética 80
Proxecto integrado 90
Relacións no contorno de traballo 55

 

Que título se obtén?
Técnico superior en dietética.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo aos estudos universitarios de grao e a outro ciclo formativo de grao superior.