INICIAR SESIÓN

Emerxencias Sanitarias

Familia:Sanidade
Sistema educativo:LOE
Grao:Medio
Horas:2000
Código:MSAN01
Oferta en réxime de adultos:
Modalidade modular: Cursando módulos seleccionados polo alumnado en horario de tarde (De 16:00h a 22:30h)
Modalidade semi-presencia e a distancia: Cursando módulos seleccionados polo alumnado a distancia. Titorías e exames en horario de tarde (De 16:00h a 22:30h)


 

Que se aprende a facer?
Executar as actividades de traslado do paciente ao centro sanitario, prestar atención básica sanitaria e psicolóxica no contorno prehospitalario, levar a cabo actividades de teleoperación e teleasistencia sanitaria, e colaborar na organización e no desenvolvemento dos plans de emerxencia, dos dispositivos de risco previsibles e da loxística sanitaria ante unha emerxencia individual ou colectiva, ou unha catástrofe.

 

Onde se realiza o traballo?
No sector sanitario público ou privado relacionado co traslado de pacientes ou vítimas, e a prestación de atención sanitaria e psicolóxica inicial, coa colaboración na preparación e no desenvolvemento da loxística sanitaria ante emerxencias colectivas ou catástrofes, así como participando na preparación de plans de emerxencia e dispositivos de risco previsible do ámbito da protección civil.

 

En que postos de traballo?
Técnico/a en transporte sanitario, técnico/a de emerxencias sanitarias, operador/a de teleasistencia, operador/a de centros de coordinación de urxencias e emerxencias.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Anatomofisioloxía e patoloxía básicas 107
Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia 53
Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia 227
Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia 266
Dotación sanitaria 107
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Evacuación e traslado de pacientes 245
Formación e orientación laboral 107
Formación en centros de traballo 410
Loxística sanitaria en emerxencias 160
Mantemento mecánico preventivo do vehículo 80
Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles 105
Teleemerxencias 80

 

Que título se obtén?
Técnico en emerxencias sanitarias.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e de grao superior.