INICIAR SESIÓN

Congreso FP innova 2017

fpinnova

Os días 10, 11 e 12 de maio celébrase na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela o Congreso de Innovación na Formación Profesional.

O congreso contará cunha parte expositiva, na que estará presente o proxecto do CIFP Ánxel Casal - Monte Alto resultante do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, eduemprende, a cargo do Ciclo Superior de Audioloxía Protésica.

Ademais, tamén se amosarán algúns dos proxectos de innovación tecnolóxica e didáctica desenvolvidos por centros galegos de formación profesional.

Servirá tamén como lugar de debate sobre o futuro da formación profesional, o emprendemento como factor de innovación e as crecentes colaboracións co sector produtivo.

As inscricións dos centros faranse a través da páxina web www.fpinnova.gal. Nesta páxina tamén se atopa máis información sobre FP Innova 2017.

O acceso aos espazos ten carácter gratuíto para o público en xeral.

CS de Audioloxía na Opinión

O Ciclo Superior de Audioloxía Protésica, do réxime ordinario, foi obxecto o pasado venres 10 de febreiro dunha pequena reportaxe no periódico "A Opinión" da Coruña, con motivo da súa participación xunto co réxime modular do mesmo ciclo no Programa Lanzadeiras, coa súa miniempresa OUVISAN.

Como xa informamos dende a Coordinación de Emprendemento do centro neste blog, o alumnado está a crear unha miniempresa na que elaboran protectores auditivos a medida, adaptados ao oído do cliente e usuario como protección fronte a diferentes factores como pode ser o ruído, a auga, etc. Os alumnos traballan por equipos como se fosen os diferentes departamentos dunha empresa, polo que tratan aspectos como o estudo de mercado, nome e logotipo da empresa, produción, marketing, plano económico-financeiro, etc. e que van desenvolvendo nun plano de negocio. Ademais para probar o produto e poder testalo contan coa axuda do alumnado do Ciclo Superior de Próteses Dentais, 2º curso, que colaboran como “panel de consumidores”.

Os alumnos recibiron a visita do fotógrafo mentres traballaban coa súa profesora de EMPA (Elaboración de moldes e protectores auditivos), Beatriz Fariña García no seu taller e recibían unha sesión formativa para axudarlles na creación da súa miniempresa OUVISAN. No acto formativo tamén se atopaba presente a Coordinadora de Emprendemento, Paula Díaz, quen participa xunto con Beatriz Fariña, Ana Barba y Juan Carlos Armisen como profesores no proxecto.

Ligazón á noticia

 

Eduemprende Actúa

marina

Este programa é unha acción que se desenvolve directamente nos centros educativos e consiste en achegar a realidade emprendedora a eles coa presenza activa nun acto formativo de persoal técnico do IGAPE e dunha persoa emprendedora que dea a coñecer ao alumnado a súa experiencia persoal, como ferramenta que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

O acto formativo tivo lugar o pasado martes, 7 de febreiro, no salón de actos do noso centro. O técnico do IGAPE, foi D. Enrique José Gómez Fernández, quen interveu en primeiro lugar e introduzo a idea ou o concepto de emprender e de emprendedor, e que utilizou o símil do deporte, do adestramento, falou de “facer quentamento” para explicar a necesidade de constancia e perseveranza para poder acadar os obxectivos ou metas.

A continuación, a nosa emprendedora, Marina González Vidal, técnica superior en Educación Infantil e exalumna do instituto explicou a súa experiencia como emprendedora, falou de que foi o que lle impulsou a emprender, explicou en que consiste o seu proxecto empresarial no que leva un ano: “Naidedía”, alternativa ás escolas infantís tradicionais, ela coida no seu domicilio a uns nenos pequenos, 0 – 3 anos, polo que ofrece un servizo máis directo e personalizado, con máis agarimo e nun ambiente máis confortable. Tamén contou anécdotas, como fixo o estudo de mercado, como buscou a posible normativa reguladora, e as fontes de financiamento, que ao final foron os seus aforros, explicou as trabas e problemas que atopou no camiño.

O seu relatorio, nun estilo directo e claro, amosou a súa ilusión polo seu proxecto, o seu ánimo, e o pracer que lle proporciona traballar naquilo que lle gusta, loitar polo seu sono, e por iso, espertou o interese do alumnado, especialmente o pertencente ao Ciclo Superior de Educación Infantil

Ao remate da súa intervención abriuse un turno de preguntas do alumnado aos relatores.

 

Programa Lanzadeiras

Participación do CIFP no programa Lanzadeiras, dirixido á creación de miniempresas educativas en centros de ensino non universitario. O programa Lanzadeiras Coruña ten a finalidade de promover a innovación e o emprendemento en todas as etapas do sistema educativo co obxectivo de potenciar as competencias profesionais, sociais e persoais do alumnado. Trátase dun programa que busca un avance no desenvolvemento do espírito emprendedor no alumnado favorecendo a adquisición de hábitos e condutas emprendedoras.

O noso centro participa co Proxecto “Ouvisan”, que será desenvolvido polos alumnos do CS Audioloxía Protésica” do réxime ordinario e modular, coa colaboración dos profesores: Juan Carlos Armisén Gea, Ana Barba Álvarez, Beatriz Fariña García, e a Coordinadora de emprendemento do centro, Paula Mª Díaz Carballada, como profesora e como coordinadora do mesmo.


O Proxecto consiste na creación dun taller para a elaboración de protectores auditivos á medida, adaptados ás características fisiolóxicas dos usuarios e as características do entorno académico ou profesional, para a protección dos ouvidos fronte a contaminación acústica e así poder reducir as consecuencias negativas do ruído no consumidor ou publico obxectivo (tales como malestar, dores de cabeza, desconcentración, fatiga auditiva, posible perda de audición…)

Con este programa preténdese lograr os seguintes obxectivos:

  • Concienciar ao alumnado da opción profesional “por conta propia”.
  • Proporcionar ao alumnado unha formación específica e práctica sobre como por en marcha unha empresa.
  • Promover o desenvolvemento de calidades persoais relacionadas co espírito emprendedor.
  • Inculcar a cultura emprendedora desde as etapas iniciais da ensinanza.
  • Organizar actividades baseadas na aprendizaxe a través da práctica incidindo nas habilidades e destrezas do alumnado.
  • Fomentar activamente a creación de miniempresas educativas nos centros reproducindo de forma realista o funcionamento das empresas.
  • Sensibilizar á comunidade educativa da importancia de construír e fomentar unha nova cultura emprendedora.
  • Dar a coñecer á sociedade este tipo de actuacións.

COMENZOU O NOVO CURSO

 

Xa chegou o novo curso 2016/2017 e con él, a Coordinación de Emprendemento do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, que dende o seu blog segue a fomentar o emprendemento entre o noso alumnado e promocionar a cultura emprendedora, por eso, seguiremos informando de todos aqueles aspectos que vos animen a convertiros en emprendedores e dar o paso cara unha aventura empresarial, poñendo a vosa idea en práctica.


Recordade que contamos cun VIVEIRO DE EMPRESAS que é un local dividido en despachos equipados con moblaxe, sala de reunións, equipamentos informáticos e os servizos precisos para levar as xestións necesarias para a posta en marcha da túa iniciativa emprendedora. No viveiro tamén contarás con asesoramento para o teu proxecto.

Poden acceder os alumnos que teñan un proxecto empresarial a desenvolver en Galicia, sempre que estean matriculados no derradeiro curso dun ciclo formativo de formación profesional, os que o remataran nos catro últimos anos, e tamén os que estean a estudar bacharelato.

O procedemento de acceso consiste en:

Entrevista incial co titor do viveiro
Elaboración do plan de empresa
Se o proxecto se valora como viable, asinarase o Contrato de cesión de espazo no viveiro de empresas do CIFP, para usar de forma gratuíta as instalacións do viveiro como sede da empresa.
Poderase disfrutar das instalacións do viveiro por un prazo de 2 anos, prorrogable nalgúns casos ata 3 anos.

Para mais información contactar coa titora do viveiro de empresas, Paula Díaz Carballada

Más artículos...