INICIAR SESIÓN

QUEIXAS E SUXESTIÓNS

Coa intención de coñecer o grao de satisfacción dos usuarios con respecto ao cumprimento dos requisitos por parte do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, poñemos á súa disposición as seguintes fontes de información:

  • Suxestión: Idea que se lle aporta á dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.

  • Queixa: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC (Sistema de Xestión da Calidade) ou legais.