INICIAR SESIÓN

PROGRAMA ACOREUROPA IX

 

SUSPENSIÓN PROGRAMA ACOREUROPA IX

O Concello da Coruña tomou a decisión de cancelar a convocatoria e as bases para o desenvolvemento do programa “Bolsas Europa FP-Proxecto Acoreuropa IX” en 2020.

O proxecto Acoreuropa IX adxudicado polo SEPIE ao Concello da Coruña, en representación do consorcio de que forma parte, pretendía a realización de 12 estadías formativas en empresas de diversos países europeos para titulados de FP superior cunha duración de tres meses, de setembro a decembro de 2020.

O prazo de solicitude foi  interrompido o 13 de marzo polas circunstancias imprevistas derivadas das medidas da declaración de emerxencia sanitaria orixinada pola propagación do COVID-19, que foi declarada pandemia internacional pola Organización Mundial da Saúde  o 11.03.2020. Mediante o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE número 67, do 14.03.2020) foi declarado o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria, estado que foi sometido a diversas prórrogas. O estado de alarma implica a restrición da mobilidade en aras de conter a progresión da enfermidade. Neste actual panorama internacional fóronse adaptando diversas medidas de restrición temporal das viaxes non imprescindibles (Orde INT/356/2020, de 20 de abril) de tal xeito que en España non están permitidas as viaxes salvo por razóns inaprazables. Do mesmo xeito, outros países europeos foron adoptando medidas similares.

Inda ca situación vai cambiando día a día, o certo é que no día de hoxe atopámonos ante un panorama impredicible, baixo unha alerta sanitaria na que as institucións estatais recomendan non viaxar, de cara a un futuro indeterminado, como medida preventiva para limitar a propagación internacional da enfermidade. No contexto actual, a realización de estadías noutros países durante o último trimestre de 2020 suporía pór as persoas beneficarias do programa “Bolsas Europa FP-Proxecto Acoreuropa IX” nun grave risco para a súa saúde e seguridade.

Ademais, consultados os socios intermediarios nos países de destino, as condicións das prácticas veríanse gravemente alteradas por cuestións coma:

-  Algunhas áreas non serían posibles, sobre todo as relacionadas coa área da saúde, coidado de menores e maiores e as educativas, que conlevan un estreito trato coas persoas.

-  Moitas empresas solicitarían un período de corentena (duns 14 días) antes de poder comezar coas prácticas (que só duran 3 meses).

- Algunhas empresas poderían modificar os horarios ou reducilos debido á situación que atravesan, ao haber menos persoal ou menos carga de traballo

- Algún socio intermediario indicounos a posibilidade de que tivesen que facerse un test  COVID19, cun custo de 100€ para as persoas beneficiarias.

- Algún socio intermediario vai endurecer os seus custos por cancelación por se houbese algún rebrote do virus e xa incorresen en gastos (aloxamento, etc.)

A previsión é retomar o programa para 2021, condicionado á aprobación polo SEPIE da ampliación do seu prazo de execución e a existencia de crédito axeitado e suficiente nos orzamentos municipais de 2021.

E elo , con novos prazos ( previsiblemente de setembro a decembro de 2021) e novas condicións de participación, sobre todo no que atinxe as medidas de seguridade sanitaria.

 

CONVOCATORIA BECAS ACOREUROPA IX

Do 2 ao 23 de marzo ábrese o prazo de inscrición do programa ACOREUROPA IX, para a adxudicación de 12 bolsas para titulados/as de ciclos superiores de FP, para facer prácticas formativas de tres meses de duración (de finais de setembro a decembro de 2020) en empresas de diversos países europeos.

Bases

Cartel

Folleto