INICIAR SESIÓN

Saúde Ambiental

Familia:Sanidade
Sistema educativo:LOXSE
Grao:Superior
Horas:2000
Código:S19002
Oferta en réxime ordinario: Todos os módulos se distribúen en dous cursos académicos en horario de mañá (De 8:30h a 15:00h)

 

Que se aprende a facer?
Realizar as operacións de inspección necesarias para identificar, controlar, vixiar, avaliar e, de ser o caso, corrixir os factores de risco ambiental para a saúde, desenvolvendo programas de educación e promoción da saúde das persoas na súa interacción co medio ambiente, baixo a supervisión correspondente.

 

Onde se realiza o traballo?
Organización e xestión da unidade de traballo, de prestación do servizo, investigación, docencia e educación sanitaria.

 

En que postos de traballo?
Técnico en saúde ambiental. Técnico en control de augas de consumo. Técnico en contaminación atmosférica. Técnico en xestión de residuos.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Augas de uso e consumo 345
Contaminación atmosférica, ruídos e radiacións 185
Control e vixilancia da contaminación da alimentación 295
Educación sanitaria e promoción da saúde 130
Formación e orientación laboral 55
Formación en centros de traballo 380
Horas á disposición do centro 80
Organización e xestión da unidade de saúde ambiental 110
Produtos químicos e vectores de interese na saúde pública 185
Proxecto integrado 90
Residuos sólidos e medio construído 145

 

Que título se obtén?
Técnico superior en saúde ambiental.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo aos estudos universitarios de grao e a outro ciclo formativo de grao superior.