INICIAR SESIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO DURANTE O PECHE DO CENTRO

 
Declarado o estado de alarma e segundo novas instrucións o centro permanecerá pechado ata o 12 de abril. Para cuestións urxentes poderán contactar a través do teléfono 664832423 entre as 10h e 13h